فلش پوینت دستی با کاپ بسته پنسکی مارتنز

 Manual Pensky Martens Closed Cup Flash Point Tester ویژگی ها کشور چین DALIAN ساخت کمپانی 

 

 ASTM D93 مطابق با تست متد  محدوده دمایی : تا 300 درجه سانتی گراد سیستم الکتریکی کنترل فندک جرقه زن کنترل سرعت افزایش دمای هیتر

 

 مجهز به فن خنک کننده جهت سرمایش پس از اتمام تست