فلش پوینت اتوماتیک با کاپ بسته پنسکی مارتنز

 Automatic Pensky Martens Closed Cup Flash Point Tester ویژگی ها کشور چین DALIAN ساخت کمپانی 

 

 ASTM D93 مطابق با تست متد  محدوده دمایی : تا 300 درجه سانتی گراد Platinum Resistant Pt100 سنسور دما PID کنترل دما بوسیله

 

 دتکتور فلش پوینت : مینی ترموکوپل