فلش پوینت دستی با کاپ باز کلیوکند

 Manual Cleveland Open Cup Flash Point Tester ویژگی ها کشور چین DALIAN ساخت کمپانی 

 

 ASTM D92مطابق با تست متد  محدوده دمایی : تا 400درجه سانتی گراد انجام تست نقطه اشتعال و احتراق سیستم کنترل الکتریکی حرکت و اشتعال فندک

 

 قابلیت تنظیم و کنترل افزایش سرعت هیتر